Czy 3-mam się zdrowo?

Dzięki szerokiemu podejściu do tematu zdrowego stylu życia uczniowie pogłębili swoją wiedzę oraz rozpoczęli kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Czytaj więcej

Re-konstrukcje tradycji

Celem projektu było utrwalenie i propagowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów dorocznych, sztuki ludowej oraz gwary typowej dla Sopotni Małej.

Czytaj więcej

Wędrujmy bezpiecznie

Wszystkie zaplanowane działania koncentrowały się na tym, by zachęcić uczestników do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, korzystając z uroków najbliższej okolicy.

Czytaj więcej