Promocja kultury i lokalnego dziedzictwa oraz walorów turystycznych miejscowości Pewel Wielka

Promocja kultury i lokalnego dziedzictwa oraz walorów turystycznych miejscowości Pewel Wielka

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej
KWOTA GRANTU: 4.000 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2018

Projekt miał na celu zorganizowanie i przeprowadzenie dla dzieci interesujących zajęć w czasie ferii zimowych, które będą promowały lokalną kulturę. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w rzeźbiarstwie, bibułkarstwie, gawędziarstwie oraz tańcach i przyśpiewkach ludowych, kultywując w ten sposób zanikające tradycje regionu. Swoje umiejętności szlifowali pod czujnym okiem doświadczonych twórców, którzy z radością przekazywali z pokolenia na pokolenie tajniki swojego rzemiosła.

Społeczność

Dzięki realizowanemu projektowi udało się zaprosić na warsztaty znawców lokalnej kultury i przeprowadzić zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Pewli Wielkiej. Dzieci nie tylko miały możliwość spędzenia wolnego czasu w czasie ferii zimowych, ale przede wszystkich zyskały wyjątkową możliwość poznania twórców, którzy od lat podejmują działania, by budować i rozwijać świadomość kulturową wszystkich mieszkańców.