Liderzy

Działania realizowane w ramach konkursu Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój nie byłyby możliwe, gdyby nie LIDERZY.

Od pierwszej edycji program nastawiony był nie tylko na dofinansowywanie projektów mających na celu wspieranie lokalnej społeczności, ale także na dotarcie do osób, których energia do działania, chęci i pomysły pozwolą stawić czoła wyzwaniom powiązanym z kategoriami. W ramach prowadzonych działań przygotowujących do realizacji projektów grantowych, przyszli koordynatorzy mieli możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z pisania wniosków o dofinansowanie, prowadzenia projektów oraz ich rozliczania. Dzięki tworzonym narzędziom każda osoba z potencjałem mogła napisać wniosek o dofinansowanie i pozyskać środki finansowe na realizację projektu wpływającego pozytywnie na najbliższe otoczenie.

Z roku na rok liczba projektów rosła, a wraz z nimi pojawiali się kolejni liderzy. Stopniowe podnoszenie poprzeczki w przygotowaniu projektów, realizacji zaplanowanych działań i ich rozliczaniu, dawało przestrzeń liderom do realizacji coraz bardziej ambitnych pomysłów i planów.

Efekty projektów liderskich robią wrażenie.

W gminie Węgierska Górka Prezes Koła PTTK Tadeusz Gołuch oprowadzał dzieci i młodzież po powstałej "Ścieżce do pięknych drzew". W gminie Radziechowy-Wieprz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Agnieszka Biegun zmobilizowała mieszkańców do zrewitalizowania łęgów nad rzeką Sołą, a Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prał Stanisława Gawlika w Radziechowach Bożena Kupczak prowadziła działania promujące prawidłową segregację odpadów oraz likwidację dzikich wysypisk. W gminie Jeleśnia Prezes Fundacji 9sił Monika Wróbel koordynowała stworzenie z archiwalnych zdjęć "Galerii Płot", natomiast Prezes Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP stworzył stację monitoringu środowiska, dzięki której młodzież mogła samodzielnie prowadzić badania i obserwacje.

To tylko niektóre w przykładowych projektów, które choć realizowane były we współpracy z lokalną społecznością, nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, gdyby nie LIDERZY.

"Część z uczestników projektu została wolontariuszami podczas akcji Czyste Beskidy Festiwal. Fakt ten uznaję za sukces przeprowadzonych wcześniej warsztatów - to dowód na skuteczne działania w zakresie kształtowania aktywnych pro ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży z regionu."

- Rafał Bałaś, Koordynator Projektu.

"Dzisiaj łęgi nad Sołą przypominają łęgi sprzed lat. Takich miejsc jest wiele w naszej małej Ojczyźnie - walczmy o nie, a następnie dbajmy, aby służyły nam i kolejnym pokoleniom."

- Agnieszka Biegun, Koordynatorka Projektu.

"Realizując projekty opierające się na dziedzictwie kulturowym naszego regionu bardzo ważna była dla mnie ochrona kultury tradycyjnej, zachowanie spuścizny po naszych twórcach. Chciałam pokazać kulturę tradycyjną w sposób innowacyjny i nowoczesny."

- Monika Wróbel, Koordynatorka Projektu.

efekty_mapa

Zobacz projekty naszych Liderów:

Ścieżka do pięknych drzew

Szlak tematyczny, na którym znalazło się 25 drzew o ważnym znaczeniu przyrodniczym, historycznym lub kulturowym dla mieszkańców gminy Węgierska Górka.

Odpoczywaj bezpiecznie na ścieżkach rowerowych i spacerowych

Dzięki temu projektowi udało się zmodernizować oznakowanie na ścieżkach spacerowych w okolicy Brzuśnika. Powstała też infrastruktura dla turystów.

Warsztaty Ekoogiczne CzysteBeskidy.EU

Dzięki ośmiu warsztatom zrealizowanym na terenie gminy Jeleśnia wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uczestnicy dowiedzieli się jak codziennymi wyborami i działaniami mogą pozytywnie wpływać na środowisko, by przeciwdziałać i zapobiegać problemom ekologicznym.

Czyste rzeki

Założeniem projektu “Czyste rzeki – Edukacja ekologiczna młodzieży” było zaprezentowanie młodzieży ekologicznego podejścia do tematyki wędkarstwa oraz zachęcenie ich do spędzania czas na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Chrońmy bioróżnorodność

Poza przekazaniem wiedzy teoretycznej uczestnicy projektu wzięli także udział w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz wysiewu nasion roślin bogatych w pyłek i nektar.

Galeria „PŁOT”

W czasie realizacji projektu udało się spotkać z najstarszymi mieszkańcami Gminy Jeleśnia, by porozmawiać o lokalnych tradycjach i kulturze. Każdej dyskusji towarzyszyło gromadzenie zdjęć prezentujących dawne życie oraz ważne momenty z życia wsi i mieszkańców gminy Jeleśnia.

Świat niszczony globalnie – ratuj lokalnie

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach było zaangażowanie społeczności lokalnej do wspólnego podjęcia działań na rzecz środowiska naturalnego.

Ocalić łęgi – rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły

W ramach projektu zrealizowano rewitalizację terenu wzdłuż brzegu Soły w miejscowości Wieprz – wyeksponowano bogactwo terenu oraz poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców odpoczywających na brzegu rzeki.