Chrońmy bioróżnorodność

Chrońmy bioróżnorodność - ekologiczne pszczelarstwo

GRANTOBIORCA: Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności z siedzibą w Rychwałdzie
KWOTA GRANTU: 4.000 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2018

Beskidzki Związek Pszczelarzy „Bartnik” Koło Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej oraz Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Rychwałdzie w porozumieniu z lokalnymi kołami pszczelarskimi, postanowiły podjąć opracowanie strategii rozwoju pszczelarstwa na lata 2015 do 2020 na terenie powiatu Żywieckiego. W ramach wdrożenia planów w życie powstał projekt pt. “Chrońmy bioróżnorodność - ekologiczne pszczelarstwo”, którego celem jest promowanie działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności i georóżnorodności. W czasie realizacji działań udało się zorganizować spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Jeleśnia oraz pszczelarzami dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy - łącznie wzięło w nich udział prawie 500 osób. Poza przekazaniem wiedzy teoretycznej uczestnicy projektu wzięli także udział w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz wysiewu nasion roślin bogatych w pyłek i nektar.

Liderzy

"Największą wartością w realizowanym projekcie była możliwość zorganizowania wydarzeń dla społeczności lokalnej i zaangażowania ich do wspólnego podejmowania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności. Dzięki przeprowadzonym aktywnościom udało się pokazać mieszkańcom, że pszczoły to pożyteczne owady, które nie tylko “mają żądła”, ale przede wszystkim pełnią kluczową rolę w prowadzeniu gospodarki rolnej i leśnej dla człowieka. Możliwość podzielenia się wiedzą i zaangażowania sąsiadów do wspólnych akcji przyczyni się do lepszego zrozumienia zależności, które występują w przyrodzie i pozwoli z większą świadomością dbać o nasze najbliższe otoczenie."

- Paweł Jureczka, Koordynator Projektu.