O programie

Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój to konkurs grantowy realizowany w latach 2018 - 2020. Celem programu było aktywizowanie mieszkańców gmin Jeleśnia, Radziechowy - Wieprz oraz Węgierskiej Górki do działania na rzecz dobra wspólnego w ramach strategicznych tematów:

  • ekologii
  • bezpieczeństwa
  • zdrowia
  • dziedzictwo kulturowe.

To, co udało się osiągnąć to odkrycie LIDERÓW, którzy dzięki INNOWACYJNYM pomysłom oraz swojemu zaangażowaniu, działali na rzecz SPOŁECZNOŚCI, by wspólnie rozwiązywać lokalne problemy i stawiać czoła wyzwaniom powiązanym z określonymi kategoriami.

Liderzy

Od pierwszej edycji program Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój nastawiony był nie tylko na dofinansowywanie projektów mających na celu wspieranie lokalnej społeczności, ale także na dotarcie do osób, których energia do działania, chęci i pomysły pozwolą stawić czoła wyzwaniom w obszarach tematów strategicznych.

Innowacje

Szerokie rozumienie słowa "innowacyjność" - jako działania oryginalne, pomysłowe, ale też takie, których do tej pory nikt nie realizował na terenie gmin - pozwoliło na tworzenie projektów idealnie dopasowanych do potrzeb oraz możliwości podmiotów wnioskujących i otrzymujących grant.

Społeczność

Wszystkie działania realizowane były dla mieszkańców i przy ich aktywnym zaangażowaniu. Dzięki temu w czasie prowadzenia projektów udało się nie tylko odpowiedzieć na lokalne potrzeby, ale przede wszystkim wzmocnić poczucie realizacji wspólnych celów.