Świat niszczony globalnie – ratuj lokalnie

Świat niszczony globalnie – ratuj lokalnie

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach
KWOTA GRANTU: 9.994 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2019

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach było zaangażowanie społeczności lokalnej do wspólnego podjęcia działań na rzecz środowiska naturalnego. Dzieci i młodzież szkolna zaprosiła mieszkańców do udziału w happeningach oraz sprzątaniu świata. W ramach projektu przeprowadzono także warsztaty stacjonarne i terenowe, które pozwoliły uczniom samodzielnie zapoznać się z tematyką recyklingu, by na tej podstawie opracować ulotki i plakaty zachęcające do prawidłowego segregowania odpadów. Chętni uczniowie z terenu gminy wzięli udział w konkursie wiedzy ekologicznej, a wszyscy mieszkańcy gminy zostali zaproszeni do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękna jest nasza Ziemia”.

Liderzy

Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach to placówka wyjątkowa aktywna. Jak każda placówka oświatowa nie działa w próżni i stara się na bieżąco odpowiadać na lokalne potrzeby swojej społeczności. Dzięki Dyrekcji i wspaniałemu gronu pedagogicznemu, którzy przyjmują rolę liderów zmian, w Radziechowach oraz całej Gminie Radziechowy-Wieprz realizowane są kolejne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, które przyczyniają się do zwiększania świadomości wszystkich mieszkańców oraz budowania poczucia sprawczości na wszystkich polach działania.