Ocalić łęgi – rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły

Ocalić łęgi – rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły

GRANTOBIORCA: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2020

W ramach projektu zrealizowano rewitalizację terenu wzdłuż brzegu Soły w miejscowości Wieprz - wyeksponowano bogactwo terenu oraz poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców odpoczywających na brzegu rzeki. Znając wartość lasów łęgowych, naturalnie występujących nad Sołą, mieszkańcy postanowili licznie zaangażować się w działania projektowe. Ponad 70 osób brało aktywny udział w sprzątaniu brzegów rzeki oraz stworzeniu miejsca, gdzie lokalna społeczność i turyści będą mogli obserwować naturalne środowisko łęgów i mieć bezpieczny dostęp do brzegu rzeki Soły. Zamontowane zostały kosze do segregacji odpadów, postawiono tablice oraz powieszono budki dla nietoperzy, które pozwolą na bezpieczne bytowanie tych zwierząt w naturalnym dla siebie środowisku. Stworzone miejsce stało się przestrzenią dla realizacji zajęć terenowych dla pobliskich przedszkoli i szkoły, jak i miejscem odpoczynku dla mieszkańców Wieprza, sąsiednich sołectw i turystów, co pozwoli na podniesienie walorów turystycznych i ekologicznych gminy.

Liderzy

"Gminy wiejskie charakteryzują się tym, iż w ich skład wchodzą małe wioski, gdzie ludzie od wieków uprawiali rolę. Dzisiaj życie na wsi nieco się zmieniło. Społeczność wiejska zmieniła standardy swojego życia, a co za tym idzie też oczekiwania co do otaczającego świata. Dawniej w Wieprzu, miejscowości usytuowanej wzdłuż rzeki Soły, obserwować można było piękne lasy łęgowe, czyli typowe widoki dla nadrzecznych miejsc. Dzisiaj, kiedy rolnictwo prawie upadło, lasy łęgowe zupełnie zmieniły swój wygląd, zapełniły się różnego rodzaju zaroślami i chwastami. Dzięki środkom grantowym z Lokalnych Inicjatyw Społecznych udało się odtworzyć część lasów łęgowych, które stanowią cudowne miejsce lęgowe dla charakterystycznych dla tego typu przyrody ptactwa czy owadów oraz zapewniają świetne miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców i turystów. Dzisiaj łęgi nad Sołą przypominają łęgi sprzed lat. Takich miejsc jest wiele w naszej małej Ojczyźnie - musimy dbać o nie, aby służyły nam i kolejnym pokoleniom."

- Agnieszka Biegun, Koordynatorka Projektu.