Czyste rzeki

Czyste rzeki - Edukacja ekologiczna młodzieży

GRANTOBIORCA: Polski Związek Wędkarski Okręg Bielsko – Biała
KWOTA GRANTU: 4.700 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2018

Założeniem projektu “Czyste rzeki - Edukacja ekologiczna młodzieży” było zaprezentowanie młodzieży ekologicznego podejścia do tematyki wędkarstwa oraz zachęcenie ich do spędzania czas na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z problematyką etyki wędkarskiej oraz kodeksu wędkarza. Punktem wyjścia do dyskusji była ekologia - dbałość o zachowanie bioróżnorodności i właściwą liczbę osobników żyjących w czystych rzekach, które pozwalają na zachowanie naturalnej równowagi w ekosystemie. W związku z tak postawionymi celami, w ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań i dyskusji, a całość zwieńczona została akcją sprzątania brzegów rzeki Koszarawy, zarybienia potoku Sopotnia oraz posadzenia drzew na nieużytkach.

Liderzy

"Cieszymy się, że jako przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Bielsko – Biała mieliśmy możliwość zrealizowania projektu dla mieszkańców gminy Jeleśnia i zaangażowania ich do wspólnego działania na rzecz poszanowania bioróżnorodności oraz podkreślenia znaczenia panującej równowagi w ekosystemie."

- Paweł Jureczka, Koordynator Projektu.