Warsztaty Ekoogiczne CzysteBeskidy.EU

Warsztaty ekologiczne - CZYSTEBESKIDY>EU

GRANTOBIORCA: Fundacja Energia Społeczna
KWOTA GRANTU: 7.740 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2020

Dzięki ośmiu warsztatom zrealizowanym na terenie gminy Jeleśnia wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uczestnicy dowiedzieli się jak codziennymi wyborami i działaniami mogą pozytywnie wpływać na środowisko, by przeciwdziałać i zapobiegać problemom ekologicznym.
W placówkach szkolnych założone zostały nieformalne koła ekologiczne, których członkowie zostali zaproszeni do grupy „Czyste Beskidy – Ekoliderzy”, gdzie wspólnie mają możliwość wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się inspirować. Część uczestników warsztatów wzięła również udział w jesiennym wydarzeniu: „Czyste Beskidy Festiwal”, w trakcie którego sprzątano beskidzkie szlaki.

Liderzy

Część z uczestników projektu została wolontariuszami podczas akcji Czyste Beskidy Festiwal. Fakt ten uznaję za sukces przeprowadzonych wcześniej warsztatów - to dowód na skuteczne działania w zakresie kształtowania aktywnych pro ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży z regionu.

- Rafał Bałaś, Koordynator Projektu.

1

Zaangażuj się!