Galeria „PŁOT”

Galeria "PŁOT"

GRANTOBIORCA: Fundacja 9sił
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Liderzy
EDYCJA: 2018

Galeria “Płot” była projektem wyjątkowym. W czasie realizacji projektu udało się spotkać z najstarszymi mieszkańcami Gminy Jeleśnia, by porozmawiać o lokalnych tradycjach i kulturze. Każdej dyskusji towarzyszyło gromadzenie zdjęć prezentujących dawne życie oraz ważne momenty z życia wsi i mieszkańców gminy Jeleśnia - łącznie udało się zebrać i zarchiwizować ponad 500 unikatowych fotografii. Na ich podstawie powstała wystawa o charakterze plenerowym złożona z 40 wielkoformatowych plansz z nadrukowanymi zdjęciami i historiami, a miejscem ekspozycji stały się ogrodzenia posesji mieszkańców ulokowane przy głównej ulicy w Jeleśni.

Liderzy

"Projekt cieszył się bardzo dużą popularnością, była to pierwsza taka galeria na płotach w naszym regionie. W projekcie była ważna zarówno integracja społeczności lokalnej jak pokazanie dawnych fotografii: z życia mieszkańców, twórczości, otoczenia, archiwizacja materiałów. 

Wzruszające było obserwować starsze osoby podczas zwiedzania wystawy wspominające dawne czasy i młodość, obserwować ich twarze, kiedy wróciły sentymentalne dawne wspomnienia pobudzone przez zapomniane fotografie. Starsze osoby mają olbrzymią potrzebę dzielenia się wspomnieniami, a młodzi ludzie są ciekawi dawnych czasów. Integralną częścią projektu była współpraca międzypokoleniowa. Integracja społeczności lokalnej, zaangażowanie osób w różnym wieku: dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców, osób starszych.

Potrzeba budowania więzi, dzielenia się wspomnieniami  doświadczeniami jest bardzo silna w naszej społeczności, zauważyłam to podczas edycji przygotowania tego projektu.

Ludzie pragną podzielić się swoimi opowieściami, zbiorami, fotografiami, które odzwierciedlają dawne czasy. Chcą również, aby zachowały się nasze zwyczaje, obrzędy, muzyka, instrumenty, pieśni, wzory naszych strojów regionalnych, dlatego tak ważna jest zebranie wszystkich tych elementów.

 Estetyczne i piękne fotografie, mają wpływ na podnoszenie walorów estetycznych miejsca, w którym żyjemy oraz wpływają na wyobraźnię. Umiejscowienie wystawy w przestrzeni wspólnej było bardzo dobrym pomysłem."

- Monika Wróbel, Koordynatorka Projektu.