Czy 3-mam się zdrowo?

Czy 3-mam się zdrowo?

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa w Mutnem
KWOTA GRANTU: 2.025 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2018

Projekt został tak skonstruowany, aby dzieci i młodzież uczęszczające do placówki, cały czas miały czynny kontakt z tematyką zdrowego odżywiania i aktywnością fizyczną. Zrealizowane zajęcia, warsztaty czy spotkania z dietetykiem uzupełniane były o tworzenie gazetek ściennych i plakatów na temat znaczenia i właściwości owoców i warzyw. W czasie długich przerw prowadzone były ćwiczenia i aktywności, których celem było zachęcenie uczniów do aktywnego wypoczynku. Dzięki szerokiemu podejściu do tematu uczniowie pogłębili swoją wiedzę oraz rozpoczęli kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Społeczność

Szkoła jest instytucją, która odpowiada nie tylko za realizację zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale również powinna promować zdrowy i aktywny styl życia. Dlatego też ważne było, aby zrealizować projekt zwiększający świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie tego, jak  ważne jest zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.