Wędrujmy bezpiecznie

Wędrujmy bezpiecznie

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa w Ciścu
KWOTA GRANTU: 8.179 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2020

Projekt złożony przez Szkołę Podstawową w Ciścu odpowiadał na potrzeby mieszkańców Gminy Węgierska Górka, którzy aktywnie uczestniczą w turystyce górskiej, a w szczególności uczniów swojej szkoły. Wszystkie zaplanowane działania koncentrowały się na tym, by zachęcić uczestników do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, korzystając z uroków najbliższej okolicy. W efekcie, osoby zaangażowane w projekt, miały możliwość wzięcia udziału w wycieczkach, kursie udzielania pierwszej pomocy oraz poznania zasad bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych Beskidów. Wspólne wyprawy oraz czas spędzony na działaniach edukacyjnych pozwolił nie tylko zintegrować społeczność lokalną, ale przede wszystkim podkreślił, jak ogromne znaczenie dla uprawiania turystyki ma znajomość zasad bezpieczeństwa.

Społeczność

Projekt opierał się na propagowaniu bezpiecznej turystyki górskiej i krajoznawczej. W związku z tak postawionym celem nadrzędnym, wszystkie działania realizowane były jako otwarte dla społeczności lokalnej - wycieczki, prelekcje czy warsztaty z udzielania pierwszej pomocy odbywały się z udziałem mieszkańców Węgierskiej Górki lub nagrywane i udostępniane szerszej publiczności, by każdy zainteresowany mógł skorzystać z projektu.