Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz

Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz

GRANTOBIORCA: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
KWOTA GRANTU: 5.097 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2020

Projekt koncentrował się na rozpowszechnieniu wśród seniorów z terenu gminy Radziechowy-Wieprz programu pt. „Koperta Życia”. Jest to specjalna karta stanowiące dla ratowników medycznych bezcenną skarbnicą wiedzy o stanie zdrowia, przebytych chorobach i przyjmowanych lekach przez osobę, do której “Koperta Życia” należy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wezwania pomocy do pacjenta mieszkającego samotnie i/lub pozostającego nieprzytomnym podczas wywiadu medycznego - dzięki uzupełnionej kopercie służby medyczne mają sprawniejszy dostęp do informacji na temat osoby, której pomocy muszą udzielić. Dzięki zrealizowanemu projektowi ponad 1700 seniorów z Gminy Radziechowy-Wieprz otrzymało “Koperty Życia” oraz komplet informacji dotyczących tego, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Społeczność

"Na co dzień jako pracownicy GCKPT współpracujemy z ludźmi w różnym wieku, często zadajemy sobie pytanie „co zrobić, aby różne grupy wiekowe poczuły, że robimy coś specjalnie dla nich?”. Czasem są to zadania o błahym znaczeniu, ale niekiedy uda się dzięki prostej inicjatywie osiągnąć bardzo dobre efekty w obszarach, które do tej pory nie były na naszym terenie rozwijane. Tak było tym razem.

W gminie Radziechowy-Wieprz bardzo wielu seniorów mieszka samotnie lub ze współmałżonkiem i często są zdani tylko na siebie. Jako osoby starsze są narażeni szczególnie na problemy związane ze zdrowiem, z racji wieku często także gorzej pamiętają np. nazwy leków. Postanowiliśmy wyjść im z pomocą, włączając naszą gminę do rozwijającej się w całej Polsce akcji pn. „Koperty życia”, która zakłada sporządzenie kart z kompletnymi informacjami na temat stanu zdrowia właściciela (tj. np. dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, grupę krwi, zażywane leki i uczulenia) i przechowywanie jej z wodoodpornej kopercie w ustalonym miejscu (lodowce oznaczonej dodatkowo magnesem).

Koperty rozdawane są od początku września 2020 roku. Projekt okazał się sporym sukcesem idealnie odzwierciedlającym potrzeby seniorów. Wielokrotnie seniorzy wyrażali aprobatę na temat włączenia gminy w znany im już program lub określali go ciekawym i użytecznym pomysłem.

Dzięki dobrej współpracy z seniorami z Klubu Seniora Gminy Radziechowy-Wieprz oraz sołtysami bardzo szybko dotarły do potrzebujących. Zostało rozdane ponad 800 z zakupionych kopert.

Pozostałe z kopert można odebrać w dalszym ciągu u koordynatorów filii klubów seniora i sołtysów w swoich sołectwach, a także w Urzędzie Gminy, Radziechowy-Wieprz, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w siedzibie GCKPT."

- Marta Bem, Koordynatorka Projektu.