Re-konstrukcje tradycji

Re-konstrukcje tradycji

GRANTOBIORCA: Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej
KWOTA GRANTU: 4.000 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2018

Celem projektu było utrwalenie i propagowanie miejscowych zwyczajów i obrzędów dorocznych, sztuki ludowej oraz gwary typowej dla Sopotni Małej. Dzięki projektowi przeprowadzono warsztaty, na których starsze pokolenia miały możliwość przekazania dzieciom i młodzieży wiedzy oraz chęci kultywowania i powrotu do zapomnianych tradycji. W czasie realizowanych spotkań uczestnicy poznawali sposoby tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych, gwiazd kolędniczych, kwiatów z bibuły, palm wielkanocnych oraz zaznajamiali się z gwarą typową dla swojej miejscowości. Dla zwiększenia promocji Sopotni Małej zorganizowano sesję zdjęciową oraz wydrukowano pamiątkowy kalendarz Szkolnego Zespołu Regionalnego "Romanecka" działającego na terenie Zespołu Szkół Nr 6 w Sopotni Małej. 

Społeczność

Największą wartością dla projektu było poznawanie lokalnej kultury poprzez praktyczne zetknięcie się z nią. Zgodnie z powiedzeniem "Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie" najważniejszym celem realizowanych działań było kształtowanie świadomości i podkreślanie znaczenia wartości kultury swojej małej ojczyzny. Dzięki warsztatom, podczas których doświadczeni twórcy i znawcy kultury swojego regionu dzielili się posiadaną wiedzą, najmłodsi mieli szansę na ponowne zachwycenie się kulturą górali żywieckich.