Popularyzacja rękodzieła ludowego – wykonywanie i ozdabianie elementów kobiecego stroju regionalnego

Popularyzacja rękodzieła ludowego - wykonywanie i ozdabianie elementów kobiecego stroju regionalnego

GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia
KWOTA GRANTU: 5.500 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2019

Projekt łączył w sobie zajęcia z szycia strojów ludowych z warsztatami dla osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu połączeniu 23 osoby przeszły szkolenie z zakresu szycia i haftowania a Zespół Regionalny Romanka otrzymał nowe stroje ludowe. W ten sposób powstało 10 kompletów odświętnego stroju ludowego, 5 kompletów stroju ludowego codziennego i 6 sukienek folkowych. Wszystkie stroje można teraz podziwiać podczas występów zespołu Romanka.

Społeczność

Zobacz, jak powstawały stroje!