Ekologia, modne słowo – odkrywamy je na nowo

Ekologia, modne słowo - odkrywamy je na nowo

GRANTOBIORCA: Publiczne Przedszkole w Wieprzu
KWOTA GRANTU: 9.995 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2019

Projekt koncentrował się na poszerzaniu wiedzy dzieci na temat sposobów i możliwości ochrony środowiska oraz kształtowania u nich postaw odpowiedzialnych za stan środowiska. Promował edukację ekologiczną wśród dzieci, ich rodziców i mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz. Przedszkolaki zrealizowały szereg działań oraz wyznaczonych celów poprzez zajęcia edukacyjne, warsztaty oraz wycieczki organizowane w ramach projektu. Baza przedszkola wzbogacona została między innymi o nowe pomoce dydaktyczne oraz oczyszczacze powietrza, które w znacznym stopniu poprawiają warunki pobytu dzieci w placówce.

Społeczność

"Nasze przedszkole od zawsze promuje i zachęca do działań ekologicznych, dlatego też cieszymy się, że wraz z Państwem i naszymi przedszkolakami mogliśmy na nowo zgłębiać tajniki wiedzy o ekologii oraz skorzystać z wielu dodatkowych możliwości, jakie daje nam dofinansowanie grantowe. Wszystkie nasze projektowe działania służą podniesieniu ekologicznej świadomości lokalnej społeczności, a przede wszystkim młodego pokolenia, od którego będzie zależała przyszłość naszej planety!"

- Anna Dudek, Koordynatorka Projektu.