Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewka i segreguję śmieci

Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewka i segreguję śmieci

GRANTOBIORCA: Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2020

„Troska o dziedzictwo naturalne jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu" - to zdanie przyświecało autorom projektu, realizowanego w Szkole Podstawowej w Sopotni Małej. Głównym celem projektu było podwyższanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz utrwalanie w nich zachowań, które charakteryzować powinny każdego Eko-Patriotę. Dlatego w ramach prowadzonych działań uczniowie szkoły wraz z rodzicami i społecznością lokalną wspólnie przypominali sobie, jak prawidłowo segregować odpady, oszczędzać wodę i energię oraz dbać o zwierzęta. Elementem przypominającym o podjętych zobowiązaniach wobec środowiska są posadzone w ramach projektu drzewa, które powoli zapuszczają swoje korzenie w różnych miejscach Sopotni Małej. 

Społeczność

Realizacja projektu stworzyła możliwość do prowadzenia edukacji na temat ochrony i zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego Ziemi dla szerokiego grona odbiorców. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich zajęciach i akcjach, a uczniowie chętnie dzielili się spostrzeżeniami i wiedzą z rodzicami. Wspólne budowanie ekologicznych nawyków pozwoliło nie tylko na integrację społeczności lokalnej, ale przede wszystkim na zwiększanie poczucia realnego i pozytywnego działania na rzecz środowiska naturalnego.