Odkryj z nami – zdrowy sposób na nudę

Projekt adresowany do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cykl spotkań
z warsztatami zdrowego odżywiania, zapobiegania marnowaniu żywności i wody. Finałem będzie wycieczka do ścieżki edukacyjnej, a jednym z efektów projektu – film promujący zdrowy styl życia.

Czytaj więcej

Dobro OWOCuje!

Urządzenie na zdegradowanych terenach przyszkolnych sadu owocowego oraz kwietnej łąki. Zadanie to połączone będzie z organizacją warsztatów i zajęć tematycznych dotyczących zdrowego odżywiania i owoców.

Czytaj więcej

Czy 3-mam się zdrowo?

Dzięki szerokiemu podejściu do tematu zdrowego stylu życia uczniowie pogłębili swoją wiedzę oraz rozpoczęli kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Czytaj więcej

Mam smaka na…

Uczniowie szkoły wzięli udział w prelekcjach oraz spotkaniach z dietetykiem, a także wykazywali się pomysłowością na wartościowe przekąski do szkoły w ramach akcji “zdrowy czwartek”.

Czytaj więcej

Kuchnia Regionalna też może być zdrowa

W ciągu pół roku realizacji działań udało się zorganizować spotkania z dietetykiem na temat zasad zdrowego żywienia dla ok. 80 osób oraz przeprowadzić 7 warsztatów kulinarnych dla młodzieży szkolnej, podczas których doświadczone gospodynie przekazały tajniki kuchni góralskiej.

Czytaj więcej