Dobro OWOCuje!

Dobro OWOCuje!

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Na zdrowie
EDYCJA: 2022

Urządzenie na zdegradowanych terenach przyszkolnych sadu owocowego oraz kwietnej łąki. Zadanie to połączone będzie z organizacją warsztatów i zajęć tematycznych dotyczących zdrowego odżywiania i owoców.