Zdrowie – niech każdy się dowie

Zdrowie – niech każdy się dowie

GRANTOBIORCA: Żywiecka Fundacja Rozwoju
KWOTA GRANTU: 19 000 zł
KATEGORIA: Na zdrowie
EDYCJA: 2024

Wiele dzieci boryka się z problemami emocjonalnymi i poczuciem osamotnienia, co wpływa na ich ogólne zdrowie i aktywność. Celem projektu jest kompleksowe podejście do zdrowia dzieci i młodzieży w Gminie Świnna, obejmujące zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

W ramach projektu odbędzie się 60 godzin warsztatów profilaktycznych o tematyce kontaktów rówieśniczych, roli emocji, radzenia sobie ze stresem i hejtem, zrównoważonego korzystania ze sprzętu elektronicznego, rozwijania pasji i zainteresowań. Spotkania zostaną zaadresowane również do rodziców – kolejnym elementem projektu będą prelekcje pn. „Uważny rodzic – symptomy zachwiania dobrostanu u dzieci i młodzieży.”