Ekologia

Poznaj projekty, których głównym założeniem jest dbałość o naturę, a w szczególności ochrona zasobów wodnych, czyste powietrze oraz segregacja i recykling plastiku.

Ścieżka przyrodniczo-spacerowa im. ks. Kazimierza Nowaka

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

Czy kogoś jeszcze musimy przekonywać do korzyści płynących z ruchu na świeżym powietrzu? Mamy nadzieję, że nie, ale jeśli potrzebujecie więcej powodów, aby się poruszać, to już wkrótce powstanie ścieżka spacerowo-przyrodnicza im. ks. Kazimierza Nowaka.

Odbudowa populacji pstrąga potokowego i lipienia w rzece Sole

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

Z tą inicjatywą czujemy się jak ryba w wodzie! W ramach projektu zostało przewidziane: zarybianie rzeki i przeprowadzenie zajęć – pierwsza część z nich to zajęcia teoretyczne, podczas których dzieci będą mogły poznać habitat rzeki Soły i to, dlaczego ważne jest, aby w rzece pojawiały się ryby.

Festiwal Siedem Stron Świata

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

Czym w skrócie jest Festiwal Siedem Stron Świata? To spotkania ludzi, którym świat nie jest obojętny.

Jeszcze w zielone gramy…

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

To kolejny projekt z myślą o planecie. Wykłady ekspertów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, warsztaty, gry terenowe, wspólne sprzątanie okolic i biwakowanie pod chmurką – to tylko niektóre z szeregu zaproponowanych działań.

Tajemnice wody

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

Oto woda na nasz młyn. Już wkrótce w Zespole Szkół nr 5 w Korbielowie powstanie Niebieska pracownia, w której uczniowie będą poznawać tematy związane z ekologią i ekosystemami wodnymi oraz kształtować postawę odpowiedzialności za wodne zasoby.

Powrót raka to potoków Sopotni

Autor: Tomasz | 10 lipca 2024

Gdzie raki zimują? Już niedługo na terenie wsi Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała!
Okazuje się, że rak szlachetny występował tutaj jeszcze 30 lat temu i istnieje możliwość przywrócenia jego populacji. W działania zostaną zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej, którzy będą monitorowali stan wody i gleby w lokalizacjach wytypowanych przez ekspertów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dzieci + natura to radości fura

Autor: Tomasz | 25 maja 2023

Edukacja ekologiczna przedszkolaków w skondensowanej formie. Nauczyciele z przedszkola nr 2 w Jeleśni mają ciekawy i atrakcyjny pomysł na kompleksową edukację ekologiczną swoich podopiecznych.

Odkryj z nami – ekologiczna przygoda

Autor: Tomasz | 25 maja 2023

Czas na przygodę! Przygodę z segregacją odpadów, recyklingiem, upcyklingiem i masa innych działań, które pomogą najmłodszym zrozumieć, jak działa obieg odpadów, jak nadać im drugie życie, jak ograniczyć śmiecenie i jak postępować ze śmieciami.

Ścieżka drzew w ogrodzie

Autor: Tomasz | 25 maja 2023

Lipa czy dąb? Sosna, czy świerk? Przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Ciścu nie mają z tym problemu, bo dzięki projektowi uczą się rozpoznać drzewa rosnące w okolicy.

Budowa miniścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Górnej Cięcinie

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

Budowa na terenie SP 2 ścieżki sensorycznej składającej się z dwóch urządzeń oraz ogrodu, który oddziałując na zmysły wzroku, słuchu i węchu pomaga redukować zaburzenia rozwojowe (hortiterapia).