Ekologia

Poznaj projekty, których głównym założeniem jest dbałość o naturę, a w szczególności ochrona zasobów wodnych, czyste powietrze oraz segregacja i recykling plastiku.

Budowa miniścieżki sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Górnej Cięcinie

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

Budowa na terenie SP 2 ścieżki sensorycznej składającej się z dwóch urządzeń oraz ogrodu, który oddziałując na zmysły wzroku, słuchu i węchu pomaga redukować zaburzenia rozwojowe (hortiterapia).

Pracownia pod chmurką

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

Stworzenie w Centrum Bioróżnorodności w Wieprzu miejsca edukacji pogodowej złożonej ze stacji meteorologicznej wraz z miejscem edukacji pogodowej oraz tablicami dotyczącymi obiegu wody w przyrodzie.

Zielony Mural

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

ORGANICZNY MURAL na ścianie szkoły prezentujący bioróżnorodność i wyjątkową roślinność regionu. Do muralu zostanie dodany kod QR do strony z lekcjami przyrody. Zakupione zostaną również budki dla jerzyków i domki dla owadów. U podstaw muralu posadzona będzie dodatkowa roślinność, na wzór łąki kwietnej – idealne miejsce dla pszczół.

Łęgi w Wieprzu

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

Kontynuacja projektu Łęgi – tym razem działaniami rewitalizacyjnymi zostaną objęte kolejne tereny nabrzeża Soły. Teren zostanie odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i śmieci. Pojawią się natomiast alejki, ławeczki, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, domki dla owadów oraz tablice edukacyjne.

Akwarium Biotopowe

Autor: Tomasz | 28 marca 2022

Stworzenie akwarium biotopowego mającego odzwierciedlać środowisko życia mieszkańców rzeki Soły. Akwarium posłuży do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych oraz kampanii promocyjnej.

Ścieżka do pięknych drzew

Autor: Tomasz | 21 sierpnia 2021

Szlak tematyczny, na którym znalazło się 25 drzew o ważnym znaczeniu przyrodniczym, historycznym lub kulturowym dla mieszkańców gminy Węgierska Górka.

Warsztaty Ekoogiczne CzysteBeskidy.EU

Autor: Tomasz | 14 sierpnia 2021

Dzięki ośmiu warsztatom zrealizowanym na terenie gminy Jeleśnia wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa. Uczestnicy dowiedzieli się jak codziennymi wyborami i działaniami mogą pozytywnie wpływać na środowisko, by przeciwdziałać i zapobiegać problemom ekologicznym.

rPETowy Klub Szachowy

Autor: Ula | 30 czerwca 2021

Celem projektu było stworzenie prototypowej maszynki do amatorskiej produkcji filamentu z butelek PET, który mógłby być wykorzystywany do dostępnych na rynku drukarek 3D.

Jestem przyjacielem środowiska – sadzę drzewka i segreguję śmieci

Autor: Ula | 29 czerwca 2021

Głównym celem projektu było podwyższanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz utrwalanie w nich zachowań, które charakteryzować powinny każdego Eko-Patriotę.

Eko Bag

Autor: Ula | 28 czerwca 2021

Celem projektu było ograniczenie plastikowych, jednorazowych reklamówek i woreczków oraz zastąpienie ich ekologicznym, bawełnianymi siatkami na warzywa i owoce oraz torbami z recyklingu.