Powrót raka to potoków Sopotni

Powrót raka to potoków Sopotni

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sopotni Wielkiej
KWOTA GRANTU: 25 000 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2024

Gdzie raki zimują? Już niedługo na terenie wsi Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała!

Okazuje się, że rak szlachetny występował tutaj jeszcze 30 lat temu i istnieje możliwość przywrócenia jego populacji. W działania zostaną zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej, którzy będą monitorowali stan wody i gleby w lokalizacjach wytypowanych przez ekspertów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Działania w ramach tego projektu przyczynią się nie tylko do zwiększenia bioróżnorodności, ale również do poprawy stanu środowiska wodnego, w końcu obecność raków zawsze była kojarzona z najwyższą klasą czystości wody.