Festiwal Siedem Stron Świata

Festiwal Siedem Stron Świata

GRANTOBIORCA: Fundacja Siedem Ogrodów
KWOTA GRANTU: 21 000 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2024

Czym w skrócie jest Festiwal Siedem Stron Świata? To spotkania ludzi, którym świat nie jest obojętny. W tegorocznej edycji integralną częścią imprezy będą warsztaty: budowania karmników i zbiorników na deszczówkę, sadzenia drzew i łąk kwietnych, recyklingu banerów reklamowych oraz warsztaty reporterskie. Odbędą się również dwa panele dyskusyjne – o znaczeniu wody w ujęciu lokalnym i światowym.