Tajemnice wody

Tajemnice wody

GRANTOBIORCA: Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie
KWOTA GRANTU: 20 000 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2024

Oto woda na nasz młyn. Już wkrótce w Zespole Szkół nr 5 w Korbielowie powstanie Niebieska pracownia, w której uczniowie będą poznawać tematy związane z ekologią i ekosystemami wodnymi oraz kształtować postawę odpowiedzialności za wodne zasoby.

Ale to jeszcze nie wszystko! Uczniowie wraz z nauczycielami, członkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizują wydarzenie, podczas którego wspólnie zadbają o nabrzeże rzeki Glinna płynącej przez Korbielów. Przed wyruszeniem na sprzątanie, uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zobaczyć krótki spektakl o tematyce wodnej przygotowany przez uczniów.