Zajęcia Fitness

Zajęcia Fitness

GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Beskidzkie Dzieciaki
KWOTA GRANTU: 16 000 zł
KATEGORIA: Dbajmy o zdrowie
EDYCJA: 2023

Dzięki projektowi zajęcia gimnastyki korekcyjnej trwale zagościły w planie zajęć Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleśni. Pieniądze z grantu pozwoliły na remont i wyposażenie salki w sprzęt potrzebny do ćwiczeń oraz sfinansowanie zajęć z instruktorem.  Od maja trwają tam już zajęcia, które pomagają młodym mieszkańcom gminy Jeleśnia pracować nad korektą wad postawy, wyrabiać nawyk samokontroli ciała oraz zachęcają do aktywności fizycznej. Zajęcia fitness dla dorosłych są częścią działań zaplanowanych w projekcie. W ramach projektu opracowano również materiały informacyjne i dydaktyczne. Wszystkie zajęcia mają charakter bezpłatny.