Odkryj z nami – zdrowy sposób na nudę

Odkryj z nami - zdrowy sposób na nudę

GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Paramus
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Na zdrowie
EDYCJA: 2022

Projekt adresowany do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cykl spotkań
z warsztatami zdrowego odżywiania, zapobiegania marnowaniu żywności i wody. Finałem będzie wycieczka do ścieżki edukacyjnej, a jednym z efektów projektu - film promujący zdrowy styl życia.