Zdrowie – niech każdy się dowie

Wiele dzieci boryka się z problemami emocjonalnymi i poczuciem osamotnienia, co wpływa na ich ogólne zdrowie i aktywność. Celem projektu jest kompleksowe podejście do zdrowia dzieci i młodzieży w Gminie Świnna, obejmujące zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Czytaj więcej

Mozaika

To projekt, który łączy sztukę z ekologią. Na ścianie Centrum Edukacji Ekologicznej powstanie ogromny obraz z mozaiki, ukazujący piękno rzeki Soły i jej otoczenia, inspirowany lokalną fauną, w tym pstrągiem i lipieniem.

Czytaj więcej

Odbudowa populacji pstrąga potokowego i lipienia w rzece Sole

Z tą inicjatywą czujemy się jak ryba w wodzie! W ramach projektu zostało przewidziane: zarybianie rzeki i przeprowadzenie zajęć – pierwsza część z nich to zajęcia teoretyczne, podczas których dzieci będą mogły poznać habitat rzeki Soły i to, dlaczego ważne jest, aby w rzece pojawiały się ryby.

Czytaj więcej

#zmalujmyDOBRO – street art na prowincji

Co się stanie, jeśli damy młodym ludziom możliwość wyrażenia siebie w bliski im sposób? Z pełnym przekonaniem coś dobrego! W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów o sztuce street artu połączonej z tradycyjnym dla regionu wzornictwem.

Czytaj więcej

Jeszcze w zielone gramy…

To kolejny projekt z myślą o planecie. Wykłady ekspertów Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, warsztaty, gry terenowe, wspólne sprzątanie okolic i biwakowanie pod chmurką – to tylko niektóre z szeregu zaproponowanych działań.

Czytaj więcej

Tajemnice wody

Oto woda na nasz młyn. Już wkrótce w Zespole Szkół nr 5 w Korbielowie powstanie Niebieska pracownia, w której uczniowie będą poznawać tematy związane z ekologią i ekosystemami wodnymi oraz kształtować postawę odpowiedzialności za wodne zasoby.

Czytaj więcej

Powrót raka to potoków Sopotni

Gdzie raki zimują? Już niedługo na terenie wsi Sopotnia Wielka i Sopotnia Mała!
Okazuje się, że rak szlachetny występował tutaj jeszcze 30 lat temu i istnieje możliwość przywrócenia jego populacji. W działania zostaną zaangażowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Sopotni Wielkiej, którzy będą monitorowali stan wody i gleby w lokalizacjach wytypowanych przez ekspertów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czytaj więcej