Zielony Mural

Zielony Mural

GRANTOBIORCA: Fundacja 9sił
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2022

ORGANICZNY MURAL na ścianie szkoły prezentujący bioróżnorodność i wyjątkową roślinność regionu. Do muralu zostanie dodany kod QR do strony z lekcjami przyrody. Zakupione zostaną również budki dla jerzyków i domki dla owadów. U podstaw muralu posadzona będzie dodatkowa roślinność, na wzór łąki kwietnej - idealne miejsce dla pszczół.