W splocie z naturą

W splocie z naturą

GRANTOBIORCA: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie”
KWOTA GRANTU: 10 000 zł
KATEGORIA: Powrót do źródeł
EDYCJA: 2023

Pomyśl tylko co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwo przecież! Ale nie ze Stowarzyszeniem „Grojcowanie” z Wieprza, które w ramach projektu realizuje warsztaty rękodzielnicze związane z dawnymi rzemiosłami – tkactwem i plecionkarstwem. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch jednodniowych warsztatów plecionkarskich oraz cyklu wakacyjnych warsztatów tkackich, zaadresowanych do mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz. Celem tych spotkań jest przybliżenie tak rzadko używanych już technik rzemieślniczych i zainteresowanie uczestników tematyką rękodzieła. Uczestnicy projektu dowiedzą się również jak sposób kreatywnie wykorzystać odpady tekstylne. Finałem projektu będzie wystawa prac uczestników i film podsumowujący warsztaty, ale najważniejszy efekt to przede wszystkim nowe umiejętności nabyte przez mieszkańców gminy Radziechowy-Wieprz.