Pracownia pod chmurką

Pracownia pod chmurką

GRANTOBIORCA: Fundacja Paradiso św. Filipa Neri
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2022

Stworzenie w Centrum Bioróżnorodności w Wieprzu miejsca edukacji pogodowej złożonej ze stacji meteorologicznej wraz z miejscem edukacji pogodowej oraz tablicami dotyczącymi obiegu wody w przyrodzie.