Łęgi w Wieprzu

Łęgi w Wieprzu

GRANTOBIORCA: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
KWOTA GRANTU: 9.700 zł
KATEGORIA: W zgodzie z naturą
EDYCJA: 2022

Kontynuacja projektu Łęgi - tym razem działaniami rewitalizacyjnymi zostaną objęte kolejne tereny nabrzeża Soły. Teren zostanie odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i śmieci. Pojawią się natomiast alejki, ławeczki, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, domki dla owadów oraz tablice edukacyjne.