WEŁNA 100%

WEŁNA 100%

GRANTOBIORCA: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Powrót do źródeł
EDYCJA: 2022

Propagowanie i utrwalanie miejscowych zwyczajów związanych z hodowlą owiec, poprzez warsztaty z obróbki wełny (pranie, cerchanie, kręplowanie, przędzenie, wyplatanie kopytek, swetrów, rękawic itp. Projekt międzypokoleniowy.