Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na spotkania

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój. Będą Państwo mieli okazję spotkać się z nami osobiście, dowiedzieć, jak napisać wniosek i jak realizować projekty, a jeśli będą Państwo mieli już napisany wniosek, będzie możliwość skonsultowania go.

Gdzie będziemy? Harmonogram poniżej:

5.01.2023, godz. 17.00 – Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu
12.01.2023, godz. 17.30 – Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
13.01.2023, godz. 17.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni

Przypominamy, nabór potrwa do końca stycznia. O tym, które projekty uzyskają dofinansowanie, zdecyduje komisja grantowa, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi początkiem marca. Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w kwietniu i potrwa do końca września 2023 roku.

ŻZ LIS strona _ aktualnosc piata edycja2