Ogłaszamy wyniki!

Ogłaszamy wyniki!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w tym roku w ramach LIS granty otrzymało 12 wniosków. Poznajcie zwycięzców.

Jeleśnia

Fundacja 9sił, Zielony Mural – 10 000 zł
Wykonanie muralu na ścianie Szkoły Nr 2 w Jeleśni, prezentującego bioróżnorodność i wyjątkową roślinność naszego terenu. Do muralu zostanie dodany kod QR do strony z lekcjami dot. roślinności, drzew, ptaków występujących na naszym terenie. zakupione Zostaną również budki dla jerzyków i domki dla owadów. U podstaw muralu posadzona będzie dodatkowa roślinność, na wzór łąki kwietnej, która będzie wspaniałym miejscem dla pszczół. Dodatkowo projekt zakłada warsztaty parzenia herbaty z ziół oraz prelekcje na temat pszczelarstwa.

Fundacja 9sił, Krąg Kobiet – siła tradycji – 10 000 zł
Wspólne warsztaty i działania mające przywrócić dawną tradycję wykonywania tradycyjnych ozdób kwiatowych. Ten efektowny projekt ma również pomóc w nawiązaniu relacji wśród mieszkanek gminy oraz ich aktywizację. Uczestniczki wezmą udział w szeregu spotkań i warsztatów etnologicznych, a finałem projektu będzie sesja fotograficzna oraz wystawa.

KGW w Jeleśni, Tradycyjna kuchnia góralska w nowoczesnej odsłonie – 10 000 zł
Warsztaty kulinarne mające na celu włączenie nowoczesnych technik gotowania do sztuki przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych. Są to: emulsyfikacja, czyli technika gotowania, która pozwala trwale połączyć substancje tłustą i wodnistą; żelowanie, czyli technika kulinarna, która pozwala przygotować danie o konsystencji galaretki; metoda sous-vide polega najczęściej na długim gotowaniu w niskiej temperaturze zapakowanego próżniowo produktu. Uzupełnieniem projektu jest przygotowanie i prowadzenie przez uczestniczki własnych ogrodów ziołowych. Projekt ma również mocne walory integracyjne - w planach: treningi kulinarne, międzypokoleniowe spotkania członkiń KGW i degustacja dla wszystkich.

 

Węgierska Górka

Szkoła Podstawowa im. Obrońców WG w WG, Dobro OWOCuje – 10 000 zł
Projekt zakłada urządzenie na zdegradowanych terenach przyszkolnych sadu owocowego oraz kwietnej łąki. Nauczyciele z pomocą uczniów posadzą 50 sadzonek drzew owocowych. Założenie ogrodu i sadu połączone będzie z organizacją warsztatów dla uczniów i zajęć tematycznych dotyczących zdrowego odżywiania i przetworów z owoców. Powstanie Internetowa Książka Kulinarna z przepisami.

Fundacja 9sił, Festiwal Instrumentów Pasterskich im. Józefa Maślanki – 10 000 zł
Efektowny koncert (dialog) trombit na trzech beskidzkich halach: Boraczej, Pawlusiej i Słowiance oddalonych od siebie o ok. 5 km. Głównym miejscem wydarzenia będzie Hala Boracza, a koncertowi towarzyszyć będą występy muzyczne, jarmark instrumentów, warsztaty ich budowy oraz prezentacja filmu.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.Eu, Interaktywny, Wielokulturowy Projekt – Wczoraj i dziś – 10 000 zł
Organizacja przestrzennej wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii połączona z ekspozycją historycznych przedmiotów i rysunków dzieci z cyklu "Nasza Mała Ojczyzna". Wystawa będzie miała formę instalacji z czterech ruchomych brył z możliwością jej adaptacji do potrzeb użytkownika. Instalacja powstanie przy Szkole Nr 1 w Cięcinie.

Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Cięcinie – Budowa miniścieżki sensorycznej przy SP2 w Cięcinie – 10 000 zł
Budowa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cięcinie ścieżki sensorycznej składającej się z dwóch urządzeń oraz ogrodu, który oddziałując na zmysły wzroku, słuchu i węchu pomaga redukować zaburzenia rozwojowe (hortiterapia). Działaniom towarzyszyć będą również warsztaty edukacyjne dla rodziców i nauczycieli nt. integracji sensorycznej.

 

Radziechowy-Wieprz – łączna pula grantów: 50 000 zł

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, Łęgi w Wieprzu – 10 000 zł
Kontynuacja projektu Łęgi. Tym razem działaniami rewitalizacyjnymi zostaną objęte kolejne działki wzdłuż nabrzeża rzeki Soły. Podobnie jak sąsiedni teren objęty poprzednio rewitalizacją, zaplanowano tutaj odchwaszczenie, wywóz nieczystości, niwelację terenu oraz rozwieszenie budek lęgowych dla nietoperzy. Zamontowana zostanie również tablica z informacjami przyrodniczymi oraz zorganizowana zostanie kampania edukacyjna.

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, Akwarium Biotopowe – 10 000 zł
W centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu powstanie akwarium biotopowe mające odzwierciedlać środowisko życia mieszkańców rzeki Soły. Odtworzone zostanie tutaj środowisko ożywione i nieożywione, a całość ma uwrażliwiać na piękno rzeki Soły i jej mieszkańców. Akwarium będzie służyło do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Całość uzupełni kampania promocyjna.

Fundacja Paradiso, Pracownia pod chmurką – 10 000 zł
Stworzenie w Centrum Bioróżnorodności w Wieprzu miejsca edukacji pogodowej. Powstanie tutaj dostępna dla dzieci i młodzieży stacja meteorologiczna oraz tablice edukacyjne dot. m. in. obiegowi wody w przyrodzie. Dodatkowym elementem tej pracowni, będzie mapa synoptyczna Polski, na której dzieci będą uczyły się zagadnień związanych z meteorologią.

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, Wełna 100% – 10 000 zł
Propagowanie i utrwalanie miejscowych zwyczajów związanych z hodowlą owiec, poprzez warsztaty z obróbki wełny (pranie, cerchanie, kręplowanie, przędzenie, wyplatanie kopytek, swetrów, rękawic itp.). Projekt ma charakter międzypokoleniowy, daje możliwość przekazania wiedzy przez starsze pokolenia swoim dzieciom i wnukom. To okazja do promowania rodzimych wyrobów z owczej wełny.

Stowarzyszenie Paramus,  Odkryj z nami, zdrowy sposób na nudę – 10 000 zł
Cykl regularnych spotkań wakacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych społecznym wykluczeniem. W ramach zajęć przewidziano warsztaty na temat zdrowego odżywiania, z elementami dbania o środowisko oraz aktywności ruchowe. W projekcie uczestniczyć będą również dzieci i młodzież współpracujące z Żywiecką Fundacją Rozwoju. Elementem projektu będzie wspólna wycieczka do Ścieżki Edukacyjnej Ogrody dla Ziemi. Efektem projektu będzie również film dokumentujący całość zajęć.

 

Gratulujemy. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem, aby załatwić wszystkie formalności związane z podpisaniem umów.

Depositphotos_106586824_XL strona-01