Na szkle malowane i zabawki naszych dziadków – powrót do tradycji

Na szkle malowane i zabawki naszych dziadków - powrót do tradycji

GRANTOBIORCA: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2020

Nadrzędnym celem projektu był powrót do tradycyjnych dziedzin sztuki ludowej - drewnianej zabawki ludowej i malarstwa na szkle. W związku z tak zdefiniowanym wyzwaniem, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni przeprowadził cykl spotkań i warsztatów z twórcą ludowym w szkołach, podczas których uczniowie poznali historię zabawkarstwa, ich symbolikę oraz mieli możliwość spróbowania swoich sił w rzeźbiarstwie. Dla dorosłych mieszkańców przeznaczone były warsztaty malarstwa na szkle, w czasie których uczestnicy poznawali technikę oraz znaczenie kolorów w tworzonych obrazach o tematyce religijnej.  Na podsumowanie projektu zorganizowany został “Dzień ze Sztuką” prezentujący efekty działań oraz otwarta została galeria zabawki drewnianej i malarstwa na szkle.

Społeczność

Niegdyś ziemia jeleśniańska słynęła ze zdobnictwa bibułkowego, drewnianych zabawek oraz malarstwa na szkle, tzw. szkoły jeleśniańskiej, w której dominowały obrazy o tematyce religijnej zawieszane pod sufitem, ofiarowane osobom z okazji uroczystości rodzinnych. 

Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, jako instytucja mająca na celu popularyzowanie i zachowanie lokalnej tradycji i kultury, postanowił zasięgnąć do opracowań etnograficznych, w których znajdują się opisy i zdjęcia prac malarskich ze szkoły jeleśniańskiej oraz zaprosić do współpracy lokalnych twórców zabawek ludowych - Mariana i Wiesławę Łoboz z Pewli Wielkiej wraz z rodziną. Dzięki zrealizowanemu projektowi udało się podkreślić znaczenie dobra wspólnego jakim jest zachowanie i przekazanie tradycji wykonywania drewnianych zabawek i malowania na szkle młodszemu pokoleniu.