Mural Jeleśniański

Mural Jeleśniański: tożsamość, świadomość, środowisko

GRANTOBIORCA: Fundacja 9sił
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Innowacje
EDYCJA: 2019

Tradycja i kultura to wartości, o które trzeba dbać i należy je pielęgnować, a także przekazywać z pokolenia na pokolenie. Mając do dyspozycji nowoczesne formy dotarcia z ważnymi treściami, Fundacja 9sił podjęła się stworzenia muralu o charakterze ludowym. W czasie realizacji projektu na ścianie budynku (o powierzchni aż 106 metrów kwadratowych) Szkoły Podstawowej nr 1 w Jeleśni namalowana została tradycyjna zabawka ludowa - czerwony koń, czyli najbardziej charakterystycznego rękodzieła nieżyjącego już artysty Stanisława Lacha z Pewli Wielkiej. Prace nad projektem muralu oraz symboliką i użytymi kolorami były konsultowane z ludowym artystą - Marianem Łobozem, natomiast wykonania malowidła podjął się znany i ceniony artysta Maciej „Kamer” Szymonowicz tworzący jako Etnograff. Całość działań urozmaicona została prelekcjami dla uczniów oraz potańcówkami dla mieszkańców. XXX uczestników wzięło udział w tworzeniu murali na różnym etapie ich powstawania.

Innowacje

"Kultura ludowa naszego regionu, odegrała wielką role w życiu mieszkańców, przekazała swoje wątki, elementy stylu, motywy, idee przewodnie z niewielkimi zmianami z pokolenia na pokolenia. Folklor żyje, a kultura ludowa okazała się bowiem niezwykle odporna na oddziaływanie czasu jak i wpływów cywilizacji.

Realizując projekty opierające się na dziedzictwie kulturowym naszego regionu bardzo ważna była dla mnie ochrona kultury tradycyjnej, zachowanie spuścizny po naszych twórcach. Chciałam pokazać kulturę tradycyjną w sposób innowacyjny i nowoczesny

Założeniem powstania Murali jest zaznaczeniem obecności tradycji rzemieślniczych i zwyczajów góralskich i muzycznych. Mural, który jest  odzwierciedleniem w tradycji i w sztuce trafiającej do wszystkich łatwo dostępny sposób.

Postrzegamy świat wzrokowo, więc obrazy i symbole znakomicie utrwalają się w pamięci. Akcenty sztuki tradycyjnej ubogaca przestrzeń, stając się nośnikiem informacji, podkreślić zarówno walory i rodzaj sztuki. Murale trafiające do różnorodnej grupy odbiorców stał się idealnym dziełem przekazu i obecności tradycji w naszym życiu jak i nowym sposobem prezentacji sztuki przeniesionym na wieś."

- Monika Wróbel, Koordynatorka Projektu.