Moje bezpieczeństwo w moich rękach – pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na drodze

Moje bezpieczeństwo w moich rękach – pierwsza pomoc i bezpieczeństwo na drodze

GRANTOBIORCA: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Cięcinie
KWOTA GRANTU: 9.556 zł
KATEGORIA: Społeczność
EDYCJA: 2019

Głównym celem projektu było wyposażenie dzieci, młodzież i dorosłych w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności, które poprawią szeroko pojęte bezpieczeństwo. W tym celu zaplanowano szereg działań dedykowanych poszczególnym grupom wiekom - od najmłodszych po najstarszych. Uczniowie mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy podczas szkolenia z ratownikiem medycznym oraz poznania zasad ruchu drogowego dzięki spotkaniu z policjantem. Dla starszych - nauczycieli i rodziców - zaplanowano również spotkania ze specjalistami, podczas których mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach osoby dorosłej i dziecka oraz poznawali zasady działania defibrylatora. Podsumowaniem projektu był Dzień Bezpiecznej Rodziny, który nie tylko pozwolił na integrację społeczności lokalnej, ale przede wszystkim służył promocji wiedzy o bezpieczeństwie.

Społeczność

Dzięki szeroko zaplanowanym działaniom, dedykowanym różnym grupom wiekowym i uwzględniającym ich poziom wiedzy, umiejętności i możliwości, udało się wzmocnić poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Projekt uświadomił odbiorcom fakt współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, a dodatkowo przyczynił się do zwiększenia współpracy pomiędzy szkołą a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie gminy (policja, służby ratownicze).