Krąg Kobiet: Siła Tradycji

Krąg Kobiet: Siła Tradycji

GRANTOBIORCA: Fundacja 9sił
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Powrót do źródeł
EDYCJA: 2022

Wspólne warsztaty i działania mające przywrócić tradycję wykonywania tradycyjnych ozdób kwiatowych. Projekt ma również pomóc w nawiązaniu relacji wśród mieszkanek gminy oraz aktywizację. Finałem projektu będzie sesja fotograficzna oraz wystawa.