Galeria Dźwięków

Galeria Dźwięków

GRANTOBIORCA: Fundacja 9sił
KWOTA GRANTU: 10.000 zł
KATEGORIA: Innowacje
EDYCJA: 2020

W ramach realizacji projektu, próbując odnaleźć lokalne tropy w tradycjach instrumentalnych, realizatorzy - Fundacja 9sił i zespół Małych Instrumentów - zaproponowali współczesną formę metalowych idiofonów w postaci grających rur. Do jej wykonania zaproszeni zostali artyści z Wrocławia – Paweł Romańczuk i Igor Gawlikowski. Dzięki stworzeniu innowacyjnej galerii nawiązującej do tradycji Gminy Jeleśnia udało się wśród mieszkańców wzmocnić poczucie dumy i identyfikacji z regionem oraz upiększyć wspólną przestrzeń. 

Innowacje

"Założeniem projektu było, aby instalacja muzyczna przeniosła nas na hale pośród lasów, gdzie wypędzało się owce podczas (wiosennego i jesiennego) redyku. Usłyszeć dźwięki nawiązujące brzmieniem do dzwonków owiec, ale i też innych zwierząt pastewnych: krów, kóz. Przenieść się w wyobraźni na pola pastewne. Ważne jest pobudzić wyobraźnie odbiorcy. Ta interaktywna praca stworzy ogród dzięków jest refleksją i medytacją na temat zaniku obyczajów związanych z tradycyjnym wypasaniem owiec, które wraz z obrzędami towarzyszyło naszemu dziedzictwu kulturowemu.

„Galeria Dźwięków” to dźwiękowy obiekt dedykowany społeczności i przestrzeni jeleśniańskiej to nowa i oryginalna produkcja Małych Instrumentów, rozwijająca koncepcję tworzenia własnych źródeł dźwięku. Tym razem, próbując odnaleźć lokalne tropy w tradycjach instrumentalnych została zastosowana współczesna forma metalowych idiofonów w postaci grających rur. Zestaw nastrojony tonalnie wprost nawiązuje do dzwonków pasterskich, których istotą generowania dźwięku jest serce umieszczone wewnątrz dzwonka. Instrument zaprojektowany został w taki sposób, że grać na nim może każdy, a dźwięk staje się stałym, choć nienachalnym elementem audiosfery miejsca."

- Monika Wróbel, Koordynatorka Projektu.