Dwanaście społecznych innowacji

Dwanaście społecznych innowacji

Zielony mural, hortiterapia osób z niepełnosprawnościami, kuchnia góralska w zdrowym wydaniu czy dialog trombit na beskidzkich halach to tylko kilka przykładów projektów, które zostały zwycięzcami czwartej edycji programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój. Każda spośród 12 nagrodzonych inicjatyw otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.

To już czwarta edycja programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne, który ma na celu wspieranie rozwoju społecznego i mieszkańców gmin Jeleśnia, Węgierska Górka i Radziechowy-Wieprz. Do 40 projektów, które dotychczas otrzymały granty, dołączy kolejne 12 – każdy z nich otrzyma finansowane w kwocie 10 tys. zł.  Zostały one wybrane spośród 39 inicjatyw, które nadesłano w ramach tegorocznej edycji konkursu.

- Na granty mogły liczyć te pomysły, które łączą działania na rzecz dobra wspólnego z wartościami  takimi, jak troska o zdrowie i zdrowy styl życia, bezpieczeństwo, środowisko oraz kulturowe dziedzictwo regionu. Wartości te są szczególnie ważne również dla Żywiec Zdrój, inicjatora konkursu grantowego – podkreśla Monika Wieczorek, Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie Żywiec Zdrój. – Ważnym kryterium przyznawania dofinansowań było również budowanie lokalnych partnerstw w gminach Żywiecczyzny. Dlatego oceniając projekty zwracaliśmy szczególną uwagę na to, czy służą rozwojowi współpracy między różnymi środowiskami. – dodaje Monika Wieczorek

Jeleśnia
W gminie Jeleśnia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu grantowego powstanie organiczny zielony mural, prezentujący bioróżnorodność i wyjątkową roślinność naszego regionu. Połączy on rolę enklawy dla roślin i owadów z miejscem do prowadzenia lekcji terenowych. Inny z projektów nawiązuje z kolei do dawnej tradycji wykonywania ozdób kwiatowych przez mieszkanki gminy. Ten widowiskowy projekt przywróci do życia dawną tradycję, a ponadto pomoże budować i rozwijać relacje wśród mieszkanek gminy. Ciekawie zapowiada się również projekt kulinarny, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleśni. Gospodynie zaplanowały warsztaty gotowania mające na celu włączenie nowoczesnych technik do sztuki przygotowywania tradycyjnych potraw regionalnych. Takie podejście łączy zdrowe żywienie z tradycyjną kuchnią góralską.

Węgierska Górka
Tutaj wiele będzie się działo przede wszystkim w szkołach. Przy Szkole im. Obrońców Węgierskiej Górki, na nie zagospodarowanych do tej pory terenach przyszkolnych, powstanie sad owocowy oraz kwietna łąka. To tam będą realizowane warsztaty i zajęcia tematyczne dotyczących zdrowego żywienia. Zaś Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie w przyszkolnym ogrodzie planuje budowę ścieżki sensorycznej, która poprzez tzw. hortiterapię (terapię poprzez kontakt z naturą) wspomagać będzie rozwój osób z niepełnosprawnościami. Trzeci z projektów realizowany będzie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie. Stanie tam przestrzenna ekspozycja malarstwa, rzeźby i fotografii. Będzie miała formę instalacji stworzonej z czterech ruchomych brył, które każdy będzie mógł na swój sposób zestawiać. Bardzo interesująco zapowiada się również czwarty projekt: efektowny dialog trombit rozbrzmiewających na trzech, oddalonych o siebie o kilka kilometrów, beskidzkich halach: Boraczej, Pawlusiej i Słowiance. Głównym miejscem wydarzenia będzie Hala Boracza, na której odbywać się będą koncerty muzyczne, jarmark instrumentów, warsztaty ich budowy oraz prezentacja filmu.

Radziechowy-Wieprz
Mocnym punktem w gminie będą projekty ekologiczne. W ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych zaplanowano kontynuację projektu „Łęgi”. Działaniami zostaną objęte kolejne tereny w sąsiedztwie poprzednio zrewitalizowanego nabrzeża Soły. Podobnie jak poprzednio, teren zostanie odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i śmieci, a to miejsce pojawią się alejki, tablice ekologiczne, domki dla owadów i budki lęgowe dla nietoperzy. To nie koniec projektów związanych z rzeką Sołą. W Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu zaplanowano urządzenie akwarium biotopowego mającego odzwierciedlać środowisko życia w rzece Sole. W tym miejscu zaplanowano jeszcze jeden projekt. To „Pracownia pod chmurką” – czyli stacja meteorologiczna wraz z miejscem edukacji pogodowej oraz tablicami edukacyjnymi o obiegu wody w przyrodzie. Warto dodać, że w gminie realizowane będą nie tylko ciekawe projekty ekologiczne, bo grant otrzymał również międzypokoleniowy projekt Wełna 100%. Ma on na celu popularyzację i utrwalanie miejscowych zwyczajów związanych z hodowlą owiec, co będzie realizowane poprzez warsztaty obróbki wełny (pranie, cerchanie, kręplowanie, przędzenie, wyplatanie kopytek, swetrów, rękawic itp.). Grant otrzymał również projekt adresowany do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W planach jest cykl regularnych spotkań połączonych z warsztatami zdrowego żywienia oraz zapobiegania marnowaniu żywności i wody. Ich materialnym efektem będzie film promujący zdrowy styl życia.

Wszystkie projekty ruszą 15 kwietnia i będą realizowane do końca września. Zachęcamy do śledzenia postępów prac na stronie www.lis-zywiec-zdroj.pl.

team-4529717-01