Czym jest LIS?

Czym jest LIS?

LIS swój skrót bierze oczywiście od nazwy: Lokalne Inicjatywy Społeczne. Jednak kryje on w sobie coś więcej – zasadnicze komponenty programu, jakimi są: Liderzy, Innowacje i Społeczność.

Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój to program grantowy realizowany na Żywiecczyźnie od 2018 roku. Jego celem jest aktywizowanie mieszkańców gmin Jeleśnia, Radziechowy - Wieprz oraz Węgierska Górka do działania na rzecz dobra wspólnego w ramach strategicznych tematów.

  • ekologii
  • bezpieczeństwa
  • zdrowia
  • dziedzictwo kulturowe.

Tym, co udało się osiągnąć, to odkrycie LIDERÓW, którzy dzięki INNOWACYJNYM pomysłom oraz swojemu zaangażowaniu, działali na rzecz SPOŁECZNOŚCI, by wspólnie rozwiązywać lokalne problemy i stawiać czoła wyzwaniom powiązanym z określonymi kategoriami. Poznaj nasze projekty.

ZZ_lis nowa edycja _post 3