/Kategorie konkursowe

Kategorie konkursowe

 

  • Kategoria 1: W zgodzie z naturą – działania mające na celu poprawę, zachowanie i dbałość o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających na celu ochronę zasobów wodnych (w tym zwiększanie retencji), ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawę sytuacji w zakresie segregacji i recyklingu odpadów plastikowych;

 

  • Kategoria 2: Powrót do źródeł – działania promujące tradycję i bogactwo kulturowe oraz przyrodnicze regionów, których dotyczy konkurs grantowy.

 

  • Kategoria 3: Świadome bezpieczeństwo – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców gmin, na terenie których prowadzony jest Program Grantowy.