Wielopokoleniowy Dom

10 000 zł | Szkoła Podst. im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce  Warsztaty dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów poświęcone życiu w domu wielopokoleniowym. Młodsi i starsi będą się wzajemnie uczyć swoich aktywności, obowiązków…

Bezpieczeństwo naszym priorytetem

9 370 zł | ZHP, Chorągiew Śląska, Hufiec Węgierska Górka  Cykl zajęć i szkoleń dla harcerzy poświęconych bezpieczeństwu, zorientowanych na dalsze przekazywanie wiedzy przez uczestników oraz zajęcia praktyczne. Ponadto wyposażenie pomieszczeń hufca w sprzęt bezpieczeństwa.