Wielopokoleniowy Dom

10 000 zł | Szkoła Podst. im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce  Warsztaty dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów poświęcone życiu w domu wielopokoleniowym. Młodsi i starsi będą się wzajemnie uczyć swoich aktywności, obowiązków…

Bezpieczeństwo naszym priorytetem

9 370 zł | ZHP, Chorągiew Śląska, Hufiec Węgierska Górka  Cykl zajęć i szkoleń dla harcerzy poświęconych bezpieczeństwu, zorientowanych na dalsze przekazywanie wiedzy przez uczestników oraz zajęcia praktyczne. Ponadto wyposażenie pomieszczeń hufca w sprzęt bezpieczeństwa.

Laboratorium Klonowego Liścia

9 989 zł | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie Utworzenie laboratorium w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w którym prowadzone będą działania ekologiczne. W tym celu wyremontowana i zaadoptowana zostanie jedna z sal szkolnych.

Ekologia, modne słowo – odkrywamy je na nowo

9 995 zł | Publiczne Przedszkole w Wieprzu Organizacja w 4 przedszkolach zajęć edukacyjnych, prelekcji, konkurs ekologiczny, wydanie broszury i impreza ekologiczna na finał. Ponadto zakup pomocy dydaktycznych i kubłów na segregowane odpady) w 2…

Bądź bezpieczny na drodze

9 940 zł | Fundacja K2  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu i udzielaniu pierwszej pomocy dla ok. 1500 powtarzalnych uczestników projektu.

Świat niszczony globalnie – ratuj lokalnie

9 994 zł | Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Gawlika w Radziechowach Angażujące uczniów oraz nauczycieli działania ekologiczne: happening, warsztaty, montaż tablic edukacyjnych, konkursy wiedzy i fotograficzny, udział w sprzątaniu świata.

Ratuj życie!

8200 zł | Fundacja K2 Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, połączony z zakupem sprzętu, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia projektu. Na uwagę zasługuje rozmach działań, które zakładają przeszkolenie blisko 1000 uczniów w gminie Jeleśnia…

Kuchnia Regionalna też może być zdrowa

8580 zł | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia Cykl spotkań z dietetykiem, warsztatów kulinarnych i imprez z degustacją, mających łączyć kuchnię regionalną ze zdrowym odżywianiem.

Mam smaka na…

4 700 zł | Szkoła Podstawowa w Mutnem Kontynuacja projektu sprzed roku. Tym razem grantobiorcy nie koncentrują się na przekazaniu wiedzy o zdrowym żywieniu, ale na technikach wdrażania jej w życie i konsekwencji w tych…

Sferyczny ogród badawczy

10 000 zł | Polaris OPP Budowa i prowadzenie sferycznego ogrodu, w którym dzieci i młodzież będą samodzielnie uprawiać i pielęgnować rośliny jadalne.