//Miasteczko ruchu drogowego w Juszczynie

Miasteczko ruchu drogowego w Juszczynie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie od września intensywnie działa na rzecz zwiększania bezpieczeństwa drogowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zakupionemu wyposażeniu – elementom miasteczka ruchu drogowego – uczniowie biorą udział w zajęciach prawidłowej nauki jazdy na rowerze oraz utrwalają zasady prawidłowego poruszania się po ulicach i drogach. Dodatkowo, we wszystkich klasach nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w czasie których uczniowie odbywają ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów. To dla nas wielka radość, że dzięki dofinansowaniu możliwe jest prowadzenie takich działań!