//Wędrujmy bezpiecznie

Wędrujmy bezpiecznie

10 000 zł | Szkoła Podstawowa w Ciścu

Projekt obejmuje wycieczki górskie, spotkania z GOPR i alpinistą oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy – czyli kompleksowo o bezpieczeństwie w górach. Projekt zakłada również warsztaty i konkursy plastyczne, a także zorganizowanie konkursu piosenki oraz konkursu na plakat promujący projekt. Wycieczki górskie zostaną tak przygotowane, aby zasady bezpieczeństwa móc stosować i trenować w praktyce.