//Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz

Świadomy i bezpieczny senior w gminie Radziechowy-Wieprz

5 097 zł | Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki Radziechowy-Wieprz

Kursy dla seniorów, mające podnieść ich bezpieczeństwo osobiste i pomóc przełamać wykluczenie społeczne. W planach są: kurs pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa osobistego, spotkanie z przedstawicielami policji, straży pożarnej i lekarzem lub dietetykiem. Seniorzy otrzymają również tzw. koperty życia (koperty z kompleksowymi informacjami o chorobach, alergiach i używanych lekach, umieszczone w widocznym miejscu w mieszkaniu.