//Kreatywni EkoBadacze

Kreatywni EkoBadacze

9 450 zł | Szkoła Podstawowa w Żabnicy

W Żabnicy powstanie centrum meteo, czyli ogródek meteorologiczny, mający obrazować zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy zachodzące w powietrzu. Wyniki pomiarów będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły. Ogródek będzie cenną pomocą dydaktyczną, w założeniach jest bowiem również prowadzenie w tym miejscu zajęć lekcyjnych. Projekt zakłada także organizację ekologicznego pikniku rodzinnego dla mieszkańców gminy.