//Rozpoczynamy trzecią edycję!

Rozpoczynamy trzecią edycję!

Sferyczny ogród badawczy rodem z Marsa, tor rowerowy dla miłośników kolarstwa górskiego, stylowe murale, ścieżka przyrodnicza, nowoczesna eko-pracownia oraz ponad 2 tysiące przeszkolonych dzieci w zakresie bezpieczeństwa – to tylko część efektów, jakie przyniosła druga edycja „Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój S.A.”. Dobiega końca realizacja 16 projektów grantowych, które od lutego br. realizowali mieszkańcy gmin Jeleśnia, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka. Teraz nadszedł czas na nowe pomysły i nowe otwarcie!

Program Grantowy znany już lokalnie jako LIS, cieszy się dużą popularnością. W ubiegłym roku tylko do drugiej edycji zgłoszono ok. 60 projektów. Wybrano 16 z nich, a beneficjentami grantów zostały lokalne szkoły, przedszkola oraz fundacje i stowarzyszenia. Oto kilka przykładów. W gminach Jeleśnia i Radziechowy Wieprz Fundacja K2 przeszkoliła w zakresie zasad bezpieczeństwa ok 2500 dzieci. Swoje projekty poświęcone bezpieczeństwu realizowali również harcerze w gminie Węgierska Górka i Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie.

Sporo było projektów poświęconych promocji zdrowego trybu życia. W gminie Radziechowy Wieprz szkolenia dla młodych piłkarzy przeprowadziła fundacja Espanola. O tym, że regionalna kuchnia góralska może być nie tylko smaczna, ale również zdrowa, przekonywały Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Jeleśnia, a szkoła w Mutnem do zdrowego odżywiania przekonywała swoich uczniów i nauczycieli. Wielką popularnością cieszy się sferyczny ogród badawczy zbudowany przez Stowarzyszenie Polaris w Sopotni Małej. W efektownej futurystycznej konstrukcji dzieci i młodzież wspólnie z prowadzącymi eksperymentują z uprawami roślin jadalnych. Efektownie prezentuje się również tor rowerowy Mały Ryś, zbudowany w Węgierskiej Górce przez Stowarzyszenie Rysianka, na którym swoje umiejętności podnosić będą młodzi miłośnicy kolarstwa górskiego.

LIS ma również swój mocny akcent regionalny. W Jeleśni pojawiły się efektowne murale nawiązujące do góralskich korzeni mieszkańców. Stowarzyszenie Romanka połączyła warsztaty zawodowe z zajęciami szycia strojów ludowych, a Szkoła w Węgierskiej Górce realizowała cykl zajęć dla trzech pokoleń: uczniów, rodziców i ich dziadków.

Oczywiście nie byłoby LIS-a bez projektów ekologicznych. W Juszczynie, dzięki grantowi udało się dofinansować remont eko-pracowni i szereg działań ekologicznych, a w Węgierskiej Górce powstał nowy szlak tematyczny – Ścieżka do pięknych drzew, której autorem jest lokalne koło PTTK. Ciekawe zajęcia poświęcone ochronie przyrody dla swoich podopiecznych przygotowały również Szkoła podstawowa im. St. Gawlika w Radziechowach oraz Przedszkole Publiczne w Wieprzu.

Zaczynamy trzecią edycję!

Najważniejsze zasady są niezmienne. W tej edycji, podobnie jak przed rokiem, mamy do rozdysponowania 150 tys. zł. O granty, których maksymalna wysokość wynosi 10 tys. zł mogą starać się szkoły i przedszkola publiczne, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne, które chcą realizować swoje projekty w gminach Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka. (W tym ostatnim przypadku konieczne będzie utworzenie nieformalnej grupy działania). Formalności zostały uproszczone do minimum. W większości przypadków wystarczy ze strony internetowej programu pobrać, wypełnić i wysłać mailem formularz zgłoszeniowy. Na każdym etapie składania wniosku można zasięgnąć konsultacji i uzyskać pomoc u organizatora programu. Wszystkie dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej (O programie>dokumenty do pobrania).

W tym roku projekty można realizować w ramach 3 kategorii:

  • W zgodzie z naturą – działania mające na celu poprawę, zachowanie i dbałość o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań mających na celu ochronę zasobów wodnych (w tym zwiększanie retencji), ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawę sytuacji w zakresie recyklingu odpadów plastikowych;
  • Powrót do źródeł – działania promujące tradycję i bogactwo kulturowe oraz przyrodnicze regionów, których dotyczy konkurs grantowy.
  • Świadome bezpieczeństwo – działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród mieszkańców gmin, na terenie których prowadzony jest Program Grantowy.

Nabór projektów już ruszył i zgodnie z regulaminem potrwa do 25 listopada 2019 r. Później organizatorzy będą mieli ok. miesiąc na ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na początku stycznia, zaś realizacja projektów powinna się rozpocząć w marcu i potrwa – uwaga – aż do końca września. Na rozliczenie projektów i złożenie sprawozdań grantobiorcy będą mieli 30 dni od momentu zakończenia projektu. Więcej informacji na temat terminów znajdą Państwo w Regulaminie oraz w zakładce Harmonogram.