//Po znakiem klonowego liścia

Po znakiem klonowego liścia

Lekcje w Laboratorium Klonowego Liścia to czysta przyjemność. Dzięki grantowi udało się wesprzeć prace remontowe i doposażyć pracownię. Zobaczcie, jak pięknie teraz prezentuje się teraz nowa pracownia. – Prestiżowo! – komentowali uczniowie, którzy jeszcze przed otwarciem zaglądali tutaj przez dziurkę od klucza. Laboratorium obejmuje 24 stanowiska uczniowskie, zaprojektowane tak, aby każde dziecko mogło brać aktywny udział w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych. Skorzysta z nich ponad 150 uczniów ze szkoły podstawowej w Juszczynie. Dzięki pieniądzom z grantu udało się zakupić stanowiska badawcze zaopatrzone w sprzęt do wykonywania doświadczeń prowadzenia badań i obserwacji w terenie. Są to między innymi stanowiska do badania wody, powietrza i gleby oraz stanowisko zajmujące się alternatywnymi źródłami energii i działalnością człowieka w środowisku.